Active K

Artromot Active K

Zatímco dříve při využití CPM bylo dosaženo zvýšeného rozsahu pohybu, stále zde byly příznaky silových a propriocepčních nedostatků. Tyto nedostatky museli překonávat sami fyzioterapeuti, aby pomohli pacientovi zpět do bezproblémového aktivního života.

Cena je s DPH 300 Kč / den Při delším pronájmu jak 31 dní 250 Kč / den
Zapůjčení tohoto přístroje

Kontrolovaná a jemná mobilizace

 • snižuje otok a bolest
 • předchází zatuhnutí kloubu
 • obnovuje rozsah pohybu

Funkční stabilizace

 • kontrolovaná obnova funkce svalů a posilování
 • další snížení otoků a bolesti
 • obnovuje funkční stabilitu

Stabilizační cvičení

 • obnovuje funkci svalů
 • procvičení koordinace / propriocepce

Pasivní pohyb [CPM] kloubu po operaciv rámci přednastavených parametrů jako například rozsah pohybu v extenzia flexi

Aktivní [CAM] koncentrické nebo excentrické cvičení v rámci přednastavených parametrů jako:

 • rozsah pohybu
 • rozsah pohybu v aktivní zóně (0-90)
 • koncentrické/excentrické cvičení
 • nastavitelná zátěž (0kg – 30 kg)

Přístroj se pohybuje, pokud na něj pacient vyvíjí nastavenou sílu. Zpětná vazba je zprostředkována displejem a LED diodou.

K dispozici jsou cvičení pro zlepšení koordinace, které byla vyvinuta na základě existujících fyzioterapeutických protokolů včetně isometrického a omezeného isokinetického cvičení.

Po operaci vede k obnovení normální funkce kloubu cesta přes tři základní kameny:
 • Mobilizace pro znovunabytí rozsahu pohybu
 • Posilování svalstva a podpůrného kosterního svalstva pro získání stability
 • Obnovení propriocepčních spojení pro znovunabytí koordinace
Statické nebo dynamické udržení síly Statické nebo dynamické udržení síly
Pro zlepšení schopnosti koordinace:
 • Pacient musí udržovat náhodně zvolenou sílu po dobu 4 sekund ve směru po nebo proti směru pohybu přístroje.
Pasivní nebo aktivní hledání úhlu Pasivní nebo aktivní hledání úhlu
Pro zvyšování povědomí o pozici kolene:
 • Založeno na testu obnovení funkce kotníku.
 • Pacient musí na ovladači potvrdit moment, kdy je přesvědčen, že jeho koleno je v úhlu, který přístroj náhodně zvolí.
Volný trénink Volný trénink
Přídavná funkce pro aktivní cvičení:
 • Bez limitace rozsahu pohybu, proti přednastavenému odporu.

Přednastavené plány léčby

Volba programu Volba programu Přizpůsobení ROM (pasivní) Přizpůsobení ROM (pasivní) Volba léčebné úrovně Volba léčebné úrovně
Přednastavené plány léčby garantují maximální jednoduchost použití přístroje:
 • Každý protokol poskytuje 6 léčebných úrovní.
 • Použití jedné úrovně je plánováno zhruba na týden. Každá terapie probíhá 40 minut.
 • Míra aktivity automatiky vzrůstá od úrovně k úrovni (úroveň 1 = 100 % pasivní, úroveň 6 = 1 %).
 • Na začátku úrovní tři a čtyři si rozsah pohybu nastavuje sám pacient aktivním pohybem nohy.
ParametrySpecifikace
Extenze/Flexe kolene -10° / 0° / 120°
Extenze/Flexe kyčle 0° / 7° / 115°
Pasivní mód - možnosti nastavení: nastavení extenze/flexe pasivně nebo aktivně, čas terapie, rychlost, zpětný chod, zahřívací program, pauza v extenzi / flexi, svalová stimulace
Aktivní mód - nastavitelná zátěž pro extenzi a flexi vždy zvlášť: 0 kg - Pasivní mód ve směru extenze/flexe 1 - 30 kg - Nastavená zátěž, proti které musí pacient aktivně tlačit, aby dlaha jela do extenze/flexe -1 - -30 kg - Nastavená zátěž, proti které musí pacient aktivně táhnout, aby dlaha jela do extenze/flexe
Možnosti nastavení: nastavení extenze/flexe pasivně nebo aktivně, čas terapie, rychlost, zpětný chod, zahřívací program, pauza v extenzi a/nebo flexi, zátěž v extenzi, zátěž ve flexi, aktivní zóna (max 0° / 0° / 90°).
Mód koordinace - k dispozici je pět různých programů pro zlepšování koordinace: Udržování síly - Možnosti nastavení: Staticky / dynamicky - Nastavení extenze/flexe pasivně nebo aktivně, čas terapie, rychlost, zpětný chod, zahřívací program, pauza v extenzi a nebo ve flexi, rozsah odporu v extenzi, rozsah odporu ve flexi Hledání úhlu aktivně / pasivně - Nastavení extenze/flexe pasivně nebo aktivně, čas terapie, rychlost, zpětný chod, zahřívací program, pauza v extenzi a nebo ve flexi, odpor v extenzi (aktivní hledání), odpor ve flexi (aktivní hledání). Volný trénink - Čas terapie, odpor v extenzi, odpor ve flexi