Indikace a doporučené cvičení – jak cvičit

Pro jaké nemoci jsou přístroje THERA vhodné?

Osoby se sklérózou MULTIPLEX (SM)

SM se symptomy lehké až těžké paralýzy a křečí

Cvičební doporučení:

Začněte pasivním cvičením - poté pokračujte pasivně aktivním cvičením a poté aktivním se symetrickým symbolem na obrazovce pro zlepšení koordinace nohou.

Cvičení pomáhá:
 • ke snížení křečí
 • k ovlivnění svalového tonu
 • k udržení stávající svalové hmoty nebo, pokud je to možné, k jejímu zvětšení
 • k předejití nebo zabránění kloubní kontraktury
 • ke zlepšení krevního oběhu
 • ke stimulaci močového měchýře a střev
Doporučené přístroje:

THERA TRAINER tigo

SM v počáteční fázi s možnou lehkou parézou a křečemi

Cvičební doporučení:

Začněte pasivním cvičením, poté pokračujte aktivním cvičením.

Cvičení pomáhá:
 • k udržení stávající svalové hmoty nebo, pokud je to možné, k jejímu zvětšení
 • ke zlepšení krevního oběhu
 • ke stimulaci močového měchýře a střev
Doporučené přístroje:

THERA TRAINER tigoTHERA TRAINER mobi

Jak si vybrat vhodný THERA-přístroj?

Vzhledem k tomu, že SM může být samozřejmě progresivní, THERA TRAINER tigo by byly nejlepší volbou od začátku, protože jak nemoc pokračuje, stávají se často doplňky jako kontrola křečí, podpěry lýtek, madlo apod. nezbytnými vzhledem ke zvýšené paréze, křečím apod.

Symetrická cvičení pro specificky zaměřené koordinační cvičení nejsou dostupná u THERA TRAINER mobi. Rozšíření THERA TARINER mobi o tyto a další doplňkové kombinace nemožné!!!

Osoby s pohybovým ochrnutím - papézou a po mozkové příhodě

Hemiparéza (paralýza půlky těla se zbytkem síly ve svalech zasažené strany)

Cvičební doporučení:

Začněte pasivním cvičením, pokračujte pasivně aktivním cvičením a poté aktivním pomocí symetrického cvičení na THERA TRAINER tigo ke zlepšení koordinace nohou:

Cvičení pomáhá:
 • ke snížení křečí
 • k udržení stávající svalové hmoty nebo, pokud je to možné, k jejímu zvětšení
 • k předejití nebo zabránění kloubní kontraktury
 • ke zlepšení krevního oběhu
 • ke stimulaci močového měchýře a střev
Doporučené přístroje

THERA TRAINER tigo

Hemiplegie (paralýza půlky těla bez zbytku síly ve svalech zasažené strany)

Cvičební doporučení:

Je doporučeno převážně pasivní cvičení, protože jen nezasažená strana může být zapojena do aktivních cvičení

Cvičení pomáhá:
 • k udržení stávající svalové hmoty
 • k ovlivnění a možnému zlepšení svalového tonu
 • k předejití nebo zabránění rozvoji kloubní kontraktury
 • ke stimulaci močového měchýře a střev
Doporučené přístroje

THERA TARINER tigo

Jak si vybrat vhodný THERA-přístroj?

Pro osoby se zhoršeným vnímáním je vždy doporučován THERA TARINER tigo díky velké barevné obrazovce, na níž pěkně vidíte symetrii šlapání a cvičební data. Tento přístroj také nabízí více příslušenství a možností speciálních úprav. THERA TRAINER mobi nemá žádnou kontrolu křečí a není jej možné rozšířit nebo vybavit příslušenstvím jako jsou podpěry lýtek, nastavitelná délka pedálů, madlo nebo programem symetrie cvičení.

Osoby s paraplegií

Celková (tetra- paraplegie, žádná svalová síla v nohou)

Cvičební doporučení:

Pasivní cvičení, začněte na nízké rychlosti otáčení a krátkou dobou cvičení

Cvičení pomáhá:
 • k udržení stávající svalové hmoty nebo pro oddálení jejího snižování
 • ke stimulaci močového měchýře a střev
 • k ovlivnění a možnému zlepšení svalového tonu

Prosím čtěte: Zvyšování srdeční kapacity pouze v pasivním módu nepřináší žádný pozitivní efekt.

Doporučené přístroje:

THERA TRAINER tigo

Částečná (tetra- paraparéza se svalovou silou v nohou)

Cvičební doporučení:

Začněte pasivním cvičením - poté pokračujte pasivně aktivním cvičením a aktivním se symetrickým symbolem na obrazovce pro zlepšení koordinace nohou.

Cvičení pomáhá:
 • ke snížení křečí
 • pokud je to nutné k předejití nebo zabránění kloubní kontraktury
 • ke zvětšení svalové hmoty
 • ke zlepšení kardiologického stavu
 • ke stimulaci močového měchýře a střev
Doporučené přístroje

THERA TRAINER tigo

Jak si vybrat vhodný THERA-přístroj?

Pro osoby se zhoršeným vnímáním je vždy doporučován THERA TRAINER tigo s barevnou obrazovkou a nebo dotykovým displejem se snadnou čitelností Pro aktivní paraplegické pacienty nabízí nejlepší výběr v podobě různých způsobů cvičení (různý odpor, isokinetický pohyb a kontrola pulsu).

Délkově nastavitelné pedály jsou naprosto nezbytné pro mnoho paraplegických pacientů vzhledem k omezené síle a pohybovým možnostem, respektive  kvůli objevujícím se křečím.

Obecné doporučení pro osoby s hemiplegií / parézou, sklerózou multiplex a para / tetraplegií:

 • Pasivní cvičení umožňuje pacientům udržet si svou současnou výkonnost (jako například svalovou hmotu nebo hybnost kloubů).
 • Je důležité začínat s pasivním cvičením pro snížení křečí. Pacient může přejít na aktivní cvičení po 2 až 10 minutách.
 • Nejprospěšnějším cvičením je kombinace pasivně aktivního cvičení a symetrického cvičení.
 • Pasivní cvičení je efektivní metodou pro stimulaci močového měchýře a střevního systému a k prevenci infekce močového traktu.

Osoby s parkinsonovou chorobou

Projevy nemoci:

 • výrazně snížená mobilita
 • snížená fyzická síla a celková výkonnost
 • svalová ztuhlost -  nepravidelný pohyb
 • fyzická ztuhlost
 • zhoršený kardiovaskulární systém
 • závislost na lécích – léky ovlivňují větší část aktivit pacienta

Doporučené typy cvičení:

 • Pro mnoho pacientů s Parkinsonovou chorobou je dostačující THERA TRAINER mobi protože je malý a praktický a je možné jej použít jako přístroj pro cvičení rukou a nohou už v základní podobě. THERA TRAINER mobi však může být jen v omezené míře rozšířen doplňky. Nemůže být proto vybaven například madlem, které poskytuje možnost bezpečně se přístroje držet. Není také možné cvičit s asistivním cvičením, tzn., není možné aktivovat zbývající sílu ve svalech. Nemůže být také vybaven symetrickým cvičením pro cílené koordinační cvičení nohou.
 • Vzhledem k tomu, že postup Parkinsonovy nemoci může být negativní, doporučujeme THERA TRAINER tigo pacientům se zhoršeným vnímáním vzhledem k jeho velké barevné obrazovce, na které je znázorněna symetrie cvičení a cvičební data.  Tento přístroj je také možné doplnit o různé příslušenství.
 • Pozitivní účinky pravidelného pohybového cvičení se projevují velmi rychle.
 • Motivace a jednoduchý přístup k pravidelným cvičením jsou velmi důležité.
Doporučené přístroje:

THERA TRAINER tigo

Pacienti po ortopedické operaci

(TEP kyčlí a kolen, artroskopie atd.)

Osoby s následujícími příznaky:

 • zhoršená flexibilita kloubů (ohyb/propnutí)
 • nahromadění tekutiny v kloubech
 • snížená zátěž kloubu
 • kloubní kontraktura

Cvičební doporučení:

 • až zhruba 8 dní po operaci: CPM (plynulý pasivní pohyb)
 • po pasivním následuje THERA cvičení (ohyb kolene 40-50 °, ohyb kyčle 40°)
 • podle instrukcí lékaře můžete začít s pasivně aktivním nebo asistovaným cvičením
 • poté aktivní cvičení začínající na 5 wattech až na maximum 100 wattů